Bezdotykowy odbiór przesyłek we wszystkich punktach w sieci


Od teraz także w Żabce to sprzedawca, a nie klient będzie wprowadzał kod odbioru. Możliwość bezdotykowego odbioru przesyłek jest już dostępna we wszystkich punktach sieci Odbiór w Punkcie.

Odbierając przesyłkę w sklepach Żabka, kasjer poprosi odbierającego o kod, który samodzielnie wprowadzi na kasie. To rozwiązanie ma na celu  ochronę klientów i ograniczenie ich kontaktu z terminalem płatniczym podczas wprowadzania PINu.

Tymczasowe zmiany w procesie odbioru przesyłek, funkcjonują już na stacjach Orlen i w placówkach pocztowych, gdzie weryfikacje tożsamości odbywa się z bezpiecznej odległości a pracownik sam spisuje cztery ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu na pokwitowaniu odbioru. Natomiast w kioskach i salonikach prasowych Ruch,  tak samo jak w sklepach Żabka, podczas odbioru przesyłki wystarczy podać sprzedawcy kod odbioru bez konieczności dotykania PIN pada.

Bezdotykowy  i szybki odbiór przesyłek zwiększa poczucie bezpieczeństwa. W ramach sieci Odbiór w Punkcie wprowadziliśmy już szereg zmian związanych z bezpieczeństwem klientów m. in.:

– wydzielenie specjalnych stref bezpieczeństwa w placówkach pocztowych, gwarantujących możliwość zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy klientem a pracownikiem,

– montaż ochronnych barier pleksi przy kasach w punktach odbioru,

– ograniczenie liczby klientów przebywających w tym samym czasie w punkcie,

– zabezpieczenie punktów i pracowników w niezbędne środki do dezynfekcji i ochrony osobistej.